STYRK DIN TESTPROCES
FÅ DEN EVALUERET GRATIS

Vil du have din virksomheds testprocesser evalueret gratis?

En testevaluering giver dig et visuelt overblik over testprocessernes stærke og svage sider og hjælper med at definere gradvise og kontrollerbare forbedringstrin i din testproces. I evalueringen tages der højde for dine forretningsmæssige prioriteter som tid, omkostninger og kvalitet, og testprocessen måles ud fra best practice.

Forbedringstiltag kan efterfølgende hurtigt sættes i gang, mht. at opnå:

 1. Bedre kvalitet
 2. Reducerede omkostninger
 3. Hurtigere test

Er du interesseret i en GRATIS evaluering af din testproces, så læg dit navn, nummer og e-mailadresse, så kontakter jeg dig inden for den næste hverdag.

Hvad kræves der af dig?

Du skal:

 1. Lægge navn og telefonnummer
 2. Vælge det projekt, som du vil have evalueret
 3. Arrangere tre 1-on-1 møder og 1 fællesmøde, som vil foregå samme dag (à 45 min) med:
  1. Projektlederen
  2. Lead-udvikleren
  3. Den testansvarlige

Når evalueringsmøderne er afholdt, udfærdiger jeg en rapport, som udover at indeholde en evaluering af testprocessens modenhed også vil indeholde forslag til, hvordan din testproces kan forbedres. Vi arrangerer et møde, hvor jeg præsenterer rapporten og de mulige indsatsområder for interessentkredsen.

* Der er tale om et begrænset antal evalueringer, som ydes efter vurdering. Evalueringen benytter TPI NEXT® modellen.

Kain Victor, MBA
Kain Victor, MBAQA Consultant
10 års erfaring inden for test og QA i Danmark, Tyskland og Schweiz

Banking, Offentligt og Energi

Certificeret ISTQB Advanced Test Manager og Test Analyst

MBA fra HHL Leipzig Graduate School of Management

Bosat i Berlin

Arbejdsområde: Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Schweiz og England

Dette kan jeg tilbyde

Med 10 års QA erfaring, kontor i Berlin og et vel forgrenet netværk både i Danmark og på internationalt basis, kan jeg tilbyde all-around QA rådgivning, hjælp med at finde de rette QA konsulenter eller medarbejdere, samt opsætning af et remote testing setup.

QA SPARER TID

Penge er en variable størrelse. Du kan tjene flere eller færre penge i timen, men du kan ikke tjene mere tid på en dag.

Kunder

Udvalg af kunder jeg har løst opgaver for

QA FIRST

Korsörer Str. 7
10437 Berlin

+45 36 98 72 68
+49 176 32 29 95 14

kain.victor@qafirst.dk

SE nr: DE296395878